Tiede ja sukupuoli

Tiedemaailma on vielä kaukana tasa-arvosta. Maailmanlaajuisesti alle 30% tutkijoista on naisia. Miestutkijoita myös siteerataan enemmän, he saavat myös naistutkijoita enemmän tutkimusrahoitusta, heidän artikkeleitaan julkaistaan useammin ja heidän tuloksiaan pidetään usein pätevämpinä. Konkreettinen esimerkki sukupuolen merkityksestä tutkijalle löytyy Stanfordin yliopistosta. Transsukupuolinen tutkija Ben Barres huomasi, että kun hänet alettiin nähdä miehenä, niin myös hänen tutkimustaan alettiin …